Peraturan

Peraturan Perpustakaan
 • Memakai kad matrik dan mematuhi kod etika berpakaian yang telah ditetapkan oleh bahagian Hal Ehwal Siswa INSTEDT 
 • Tidak boleh menggunakan kad matrik pelajar lain untuk membuat pinjaman atau menggunakan perkhidmatan lain
 • Dilarang membawa sebarang bahan bacaan atau rujukan perpustakaan keluar dari perpustakaan tanpa kebenaran staf perpustakaan 
 • Dilarang membawa apa jua jenis beg, payung, rokok, makanan atau minuman
 • Hendaklah mematuhi arahan ‘TOLONG SENYAP’
 • Pegawai berhak meminta pengguna yang mengganggu ketenteraman di dalam perpustakaan supaya keluar dari perpustakaan
 • Membenarkan pembantu perpustakaan yang bertugas memeriksa buku, fail dan lain-lain bahan yang dibawa masuk dan keluar dari perpustakaan
 • Sebarang pinjaman hendaklah dibuat di kaunter PINJAMAN
 • Sebarang pemulangan buku hendaklah dibuat di kaunter PEMULANGAN
 • Perlu mematuhi akta hakcipta bahan yang ingin difotokopi
 • Dilarang menconteng, mengoyak dan melipat buku, majalah atau apa-apa jua bahan
 • Dilarang mengubah kedudukan perabot dan alatan perpustakaan tanpa kebenaran
 • Dilarang menggunakan komputer selain untuk membuat tugasan
 • Dilarang mengubah sebarang konfigurasi sedia ada pada komputer
 • Dilarang menyimpan data di dalam hard disk komputer
 • Pelajar dan kakitangan yang akan berhenti atau tamat pengajian perlu memulangkan buku yang dipinjam dari perpustakaan
 • Denda akan dikenakan kepada pelajar yang merosakkan harta benda dan bahan bacaan perpustakaan
 • Telefon bimbit mestilah dalam mode ‘SENYAP’


Peraturan Penggunaan Komputer
 • Pelajar perlu mengisi borang penggunaan komputer dan menunjukkan kad matrik pada kakitangan perpustakaan di kaunter
 • Tempoh penggunaan adalah satu jam bagi setiap pengguna
 • Satu komputer untuk seorang pengguna sahaja
 • Dilarang makan dan minum di kawasan komputer
 • Tidak boleh membuat bising dan bercakap dengan kuat
 • Dilarang mengubah sebarang konfigurasi sedia ada pada komputer
 • Dilarang menyimpan (Save) di dalam hard disc komputer
 • Tidak dibenarkan menggunakan komputer untuk tujuan bermain permainan, online-chatting, melayari laman web lucah serta laman hiburan
 • Pengguna adalah dilarang  memuat turun apa-apa jua maklumat dari Internet
 • Sebarang kerosakan/masalah pada komputer mesti dilaporkan dengan segera kepada kakitangan perpustakaan yang bertugasKeahlian

Terbuka kepada semua warga INSTEDT :

 • Kakitangan akademik INSTEDT
 • Kakitangan bukan akademik INSTEDT
 • Pelajar INSTEDTKelayakan Pinjaman
Kategori
Jumlah Buku
Tempoh
Kakitangan akademik / bukan akademik
5
3 minggu
Pelajar
3
1 minggunavigasi

cubaan