Perkhidmatan


Semua warga INSTEDT yang telah mendaftar adalah  layak menggunakan segala perkhidmatan yang disediakan di perpustakaan INSTEDT.

  • Perkhidmatan fotokopi, cetakan dan scan
       
  • Khidmat rujukan
  • Pinjaman bahan
              


  • Perkhidmatan kesedaran semasa


navigasi

cubaan